Čo je lasertag

Laser - Tag si najľahšie priblížime, ak si predstavíme hru na vojakov. Každý hráč je vybavený „zbraňou“ „strieľajúcou“ infračervený lúč nesúci špeciálny signál a senzormi schopnými tento signál detekovať. Ak senzor detekuje „zásah“ odčíta hráčovi život, po strate posledného života je hráč „mŕtvy“ a systém sa zablokuje. Odblokovanie môže väčšinou previesť iba rozhodca.

Hrať môže ľubolný počet hráčov, minimálne dvaja. Hráči môžu hrať každý za seba, alebo v tímoch. Existuje množstvo herných scenárov počnúc „klasikou“ typu posledný vyhráva, boj o vlajku, vládca kopca, VIP eskorta ... končiac iba tam, kde končí fantázia hráčov.

lasertag lasergame

Technické riešenie celého systému má každý výrobca rôzne, preto aj kompaktibilita rôznych systémov je problematická až žiadna. Existujú síce riešenia ktoré sa niektorí výrobcovia ako štandard pokúsili udržať (napríklad jeden z pionierov Laser –Tagu systém dnes už neexistujúcej firmy World of Wonder) avšak tiež len ako jeden z módov systému, v štandardnom móde býva pôvodný protokol upravený a obohatený.

Rôzne býva takisto technické prevedenie, počet senzorov, ktoré parametre a v akom rozsahu je možné konfigurovať (počet životov, počet zásobníkov, trvanie výmeny zásobníkov, počet nábojov v zásobníku, ...), funkcie zbraní (automatická strelba, informácie ktoré môže hráč vidieť na displeji zbrane, ...) aj niektoré princípy (či je možné „zastreliť“ seba, spoluhráča z tímu, ochrana pred švidlérmi).

Na druhej strane, hlavné princípy sú pri všetkých systémoch rovnaké. Každý systém pozostáva z mechanického tela zbrane, elektronickej a optickej časti.

Telo zbrane je to, čo hráči pri hre vnímajú a používajú najviac (samotná zbraň), sú na ňom umiestnené ovládacie prvky (spúšť, ...), displej (pre informáciu o počte životov a munície), vo vnútri je optická časť a elektronická časť (buď iba niektoré bloky, alebo celá).

Elektronická časť sa skladá z riadiacej jednotky, vysielača a snímača/ snímačov. Riadiaca jednotka zabezpečuje celkovú funkčnosť systému – na základe vstupov z ovládacích prvkov a senzorov vytvára, vyhodnocuje a spúšťa jednotlivé udalosti a procesy (výstrel, výmena zásobníka, zásah, ...). Vysielač zabezpečuje vyslanie signálu prostredníctvom infračervenej (IR) LED diódy. Snímače (štandardne umiestnené na hlave hráča) sú schopné IR signál detekovať a túto informáciu odovzdávajú riadiacej jednotke. Aby bola hra zaujímavejšia a atraktívnejšia, zbrane bývajú vybavené reproduktormi (sprevádzajú udalosti zvukovými efektmi - napríklad výstrel) a svietivými LED diódami (imitácia strelby, indikácia zásahu).

Nakolko svetelný lúč vyslaný samotnou IR LED diódou má široký uhol rozptylu, vo vzdialenosti niekľko metrov by sa stal už slabý a nedetekovatelný. Preto sa používa optika na vytvorenie rovnobežného zväzku lúčov, ktorá zabezpečuje ako dosah zbrane tak aj možnosť mierenia na konkrétny cieľ. Reálne sa týmto spôsobom dosahuje „dostrel“ niekoľko desiatok až stoviek metrov.

Snáď ešte pár slov k samotnému názvu Laser – Tag. Ide o anglické slovné spojenie. Druhá časť „tag“ znamená zasiahnuť, označkovať. Prvá časť „laser“ je trochu zavádzajúca, pretože v Laser – Tagových systémoch žiaden laser použitý nie je. Pôvodní zakladatelia tohoto športu však toto slovo považovali zrejme za príťažlivejšie a atraktívnejšie ako povedzme Infrared light – Tag.

O hlavných výhodách Laser-Tagu sa dočitate tu.